Centrum Haastrecht

De riolering maakte oorspronkelijk geen onderdeel uit van het project. Uit onderzoek is gebleken dat de riolering van slechte kwaliteit is. De riolering in het centrum van Haastrecht moet daarom grootschalige worden vervangen. Dit gebeurt in 2021. Het centrum van Haastrecht is daarnaast één van de gebieden in de Krimpenerwaard met een grote kans op water op straat als gevolg van hevige regenbuien. In 2021 wordt daarom de riolering in het centrum van Haastrecht vervangen.

  • Planning

    Zoals aangegeven worden in 2021 de riolering én de openbare ruimte in het centrum van Haastrecht gerepareerd en/of vernieuwd. De voorbereidingen voor deze werkzaamheden starten binnenkort. Bewoners, winkeliers en ondernemers worden uiteraard bij deze voorbereidingen betrokken. Via nieuwsbrieven, inloopavonden en onze website wordt u hierover geïnformeerd.


Meer informatie

Heeft u vragen over het project dan verneemt de gemeente Krimpenerwaard dit graag. Via de projectpagina op de gemeentelijke website vindt u verdere relevante informatie.

ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel