Herstratingsplan Vincent van Goghlaan en omgeving

In het gebied tussen de Vincent van Goghlaan, Nieuwe Tiendweg, Van Ostadelaan en Jan Steenstraat is onlangs nieuwe riolering aangelegd. Binnenkort gaat Woningstichting QuaWonen aan de slag: zij gaat renovatiewerkzaamheden aan haar woningen in dit gebied uitvoeren. Daarna zal het gebied worden opgehoogd en herstraat.

  • Belangrijke wijziging ten opzichte van bestaande situatie: aanleg fietsstraat Vincent van Goghlaan

    Het ontwerp-herstratingsplan is gereed. Er is één belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande situatie: in de Vincent van Goghlaan wordt een fietsstraat aangelegd. Deze fietsstraat is een onderdeel van de fietsroute in het totale centrumgebied. Het doel is om het fietsverkeer veiliger te maken en “gebundeld” via één hoofdroute naar het centrum én de Algerabrug (v.v.) te leiden. De fietsstraat begint bij de Ouverturelaan en loopt via de Vincent van Goghlaan, de Buys Ballotsingel straks door Centrum-Zuid richting de wethouder Hoogendijktunnel.

    Op een fietsstraat hebben fietsers prioriteit en zijn auto’s “te gast”. Dat heeft consequenties voor de inrichting van de straat. Die zijn in het ontwerp verwerkt.


Meer informatie

Heeft u vragen over het project dan verneemt de gemeente Krimpen aan den IJssel dit graag. Via de projectpagina op de gemeentelijke website vindt u verdere relevante informatie.

ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel