IJsseldijk Noord

In 2018 en 2019 worden door gemeente Krimpenerwaard, Oasen, Stedin en Rekam werkzaamheden aan de drukriolering en nutsleidingen uitgevoerd tussen Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg. Er wordt een nieuw tracé aangelegd in verband met de noodzakelijke vervanging van het riool en de waterleiding. Daarnaast is het verplaatsen van de nutsleidingen wenselijk in verband met de dijkversterking.

  • Projectinformatie

    De drinkwaterleiding van Oasen, drukriolering van gemeente Krimpenerwaard en, afhankelijk van het dijkversterkingsontwerp, ook deels de gasleiding en elektriciteitskabels van Stedin worden verlegd. Rekam (Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland) legt op het zelfde moment een nieuwe glasvezelkabel aan om de woningen in de toekomst aan te kunnen sluiten. Om de overlast voor de omgeving te beperken en de kosten zo laag mogelijk te houden werken de partijen intensief samen om de verlegging van de kabels en leidingen gezamenlijk te realiseren.

    Het verleggen van de kabels en leidingen in uw buurt hangt nauw samen met het dijkversterkingsproject KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard) van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).


Meer informatie

Heeft u vragen over dit project dan verneemt de gemeente Krimpenerwaard dit graag. Via de projectpagina op de gemeentelijke website vindt u verdere relevante informatie.

ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel