Kadijkselaan, vervangen rioolstelsel

De riolering in het projectgebied Kadijkselaan is toe aan vervanging. Door het zakken van de grond functioneert de huidige riolering niet meer naar behoren. Om problemen in de toekomst te voorkomen wordt het systeem vervangen door een drukrioleringsstelsel met minigemaaltjes. De werkzaamheden die binnen het project uitgevoerd worden zijn: • Vervangen van riolering door een drukrioleringsstelsel • Aanbrengen minigemaaltjes • Aanbrengen persleiding Kadijkselaan -> Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bergambacht • Aanbrengen koppeling tussen het huidige drukriool en de nieuwe persleiding

Meer informatie

Heeft u vragen over het project dan verneemt de gemeente Krimpenerwaard dit graag. Via de projectpagina op de gemeentelijke website vindt u verdere relevante informatie.

ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel