Langeland Fase 2

Op dit moment is in het kader van het project “Langeland, the next generation” fase 1 in uitvoering. Inmiddels is ook fase 2 in voorbereiding. Het ontwerp is gereed. De tekeningen treft u bij de documenten aan op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De inspraakprocedure is afgerond: op 9 mei is voor alle bewoners uit het herbestratingsgebied een inloopbijeenkomst georganiseerd en inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders het inspraakrapport vastgesteld. In het rapport zijn alle binnengekomen reacties opgenomen en becommentarieerd. Ook het rapport is aan de documenten toegevoegd op de website van de gemeente.

  • Planning

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan verneemt de gemeente Krimpen aan den IJssel dit graag. Via de projectpagina op de gemeentelijke website vindt u verdere relevante informatie.

ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel