Oud-Krimpen Waterproof

Krimpen aan den IJssel is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw enorm gegroeid. Oud-Krimpen is de wijk die vóór die tijd is ontstaan. Een mooi, karakteristiek deel van onze gemeente, dat gekoesterd mag worden. Inmiddels is het riool aan verbetering toe. Daarnaast hebben we nu en in de toekomst steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Om te zorgen dat de bewoners zo min mogelijk wateroverlast ervaren is het noodzakelijk dat we de riolering én de openbare ruimte aanpakken. Hiervoor is het project “Oud-Krimpen Waterproof” gestart, waarin de gemeente samen met de bewoners willen komen tot een herontwerp van de openbare ruimte.

  • Projectinformatie deelgebied 1

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project dan verneemt de gemeente Krimpen aan den IJssel dit graag. Via de projectpagina op de gemeentelijke website vindt u verdere relevante informatie.

ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel