Reconstructie Baken

Het projectgebied Baken is toe aan een opknapbeurt. De riolering, de openbare verlichting en beschoeiingen zijn verouderd, de wegen zijn verzakt en ook het groen kan een flinke opknapbeurt gebruiken

  • Stichting Steenbreek

    Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. Veel plant- en diersoorten verdwijnen snel. En de levende systemen raken in de war. Verschillende onderzoeken laten zien dat vooral de uitbreiding van verharde wegen negatieve gevolgen heeft. Met name op het welzijn van mens, dier en natuur. Tijd voor actie.

    Elke vierkante meter steen die mensen vervangen door groen helpt. Hierdoor kan het water weer in de bodem zakken en daalt de temperatuur in de stad. Daarnaast wordt fijnstof afgevangen. En insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied. Dit verbetert het bodemleven en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

    Wilt u ook uw tuin vergroenen? U kunt dan kijken op www.operatiesteenbreek.nl


Meer informatie

Heeft u vragen over het project dan verneemt de gemeente Krimpenerwaard dit graag. Via de projectpagina op de gemeentelijke website vindt u verdere relevante informatie.

ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel