Reconstructie Dominee Hugenholtzstraat en Europalaan

De bestrating en riolering binnen in het projectgebied Dominee Hugenholtzstraat en de Europalaan zijn toe aan een opknapbeurt. Eind 2018 starten de werkzaamheden hiervoor. Gelijktijdig met de vervangings werkzaamheden wordt de wijk opgehoogd en ook ander andere facetten in de buitenruimte, zoals de inrichting van de weg en de kwaliteit van de openbare verlichting, worden meegenomen. Door deze aanpak wordt de wijk in een keer opgeknapt. Het project is fysiek afgerond.

  • Projectinformatie

    De gemeente vervangt en hoogt de bestrating in de openbare ruimte op. Het onderhoud en het ophogen van de tuinen valt onder verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Het advies van de gemeente is om straks gelijktijdig met de werkzaamheden in het openbaar gebied uw tuin op te hogen.


Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan verneemt de gemeente Krimpenerwaard dit graag. Via de projectpagina op de gemeentelijke website vindt u verdere relevante informatie.

ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel