Reconstructie Vlisterweg e.o.

De bestrating en riolering in de Vlisterweg is verouderd en ook de bestrating van de H.A. Schreuderstraat is toe aan een opknapbeurt. Daarom wordt binnen de werkgrens van dit project de riolering en bestrating van de Vlisterweg vervangen en de H.A. Schreuderstraat opnieuw bestraat. Gelijktijdig met deze werkzaamheden gaan we ook de kruising met de Meester Kesperstraat opnieuw inrichten én worden binnen het gehele project snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Het project is recentelijk opgeleverd.

 • Werkzaamheden

  De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn:

  • Werkzaamheden aan kabels en leidingen (in opdracht van Stedin);
  • Rioolvernieuwing Vlisterweg;
  • Vervangen van de bestrating in zowel de H.A. Schreuderstraat als de Vlisterweg;
  • Aanbrengen snelheidsremmende maatregelen;
  • Vernieuwen openbare verlichting;
  • Onderhoud aan het groen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan verneemt de gemeente Krimpenerwaard dit graag. Via de projectpagina op de gemeentelijke website vindt u verdere relevante informatie. U kunt ook direct met de toezichthouder van IBKW contact opnemen via onderstaand telefoonnummer

ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel