Privacy beleid IBKW

Download het Privacy beleid

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Door IBKW worden persoonsgegevens verwerkt. IBKW vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. IBKW is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en is hierover volledig transparant. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen zonder uw toestemming daarvoor, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Ook nemen wij beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen.

U heeft het recht om te weten hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken

U kunt ons vragen:

  • uw gegevens in te zien
  • uw gegevens te rectificeren (verbeteren of aanvullen), of
  • uw gegevens (indien mogelijk) laten verwijderen
  • om beperking of afscherming van uw gegevens
  • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens

Meer over privacy rechten

Autoriteit Persoonsgegevens – autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten
Hulp bij privacy – www.hulpbijprivacy.nl

Wat zijn uw rechten?

Wilt u precies weten wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens? Bekijk het op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor alle vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via FG@ibkw.nl.

Hoe is uw privacy bij gebruik van onze website geregeld?

Cookies zijn kleine bestanden die wij op de computer, tablet of telefoon zetten als u de website www.ibkw.nl bezoekt. Dat doen we om te zorgen dat de website goed werkt en om het bezoek op de website te meten. Zo meten we welke content veel of juist weinig bekeken wordt. We kunnen met behulp van de gegevens de content beter afstemmen op de bezoekers. Uiteraard houden wij rekening met uw privacy. Wij maken enkel gebruik van geanonimiseerde analytische cookies.

Als u gebruikmaakt van de website, gaat u automatisch akkoord met het plaatsen van deze cookies. Deze cookies kunt u uiteraard verwijderen, hoe dat werkt hangt af van de browser waarmee u de website hebt bezocht. Hebt u op verschillende apparaten de website bezocht, dan zult u ze op elk apparaat apart moeten verwijderen. Wees er wel van bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Om deze reden worden alleen de functionele cookies automatisch geplaatst. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op, en kunnen uiteraard na bezoek verwijderd worden. Ze worden echter bij een volgend bezoek wel weer geplaatst. Deelt u pagina’s van iv-groep.nl op sociale media als Facebook en Twitter, weet dan dat deze platforms gebruikmaken van cookies die ze opslaan op hun servers. IBKW heeft hier geen enkele invloed op. Meer informatie hierover vindt u bij de privacyverklaring van de betreffende website.

Wat gebeurt er met uw gegevens als u solliciteert, contact met ons opneemt of gegevens achterlaat naar aanleiding van een informatieavond?

Door te solliciteren laat u bepaalde persoonsgegevens bij IBKW achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u solliciteert via een e-mail of brief, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Hierbij zullen wij gegevens nooit langer bewaren dan het maximum dat daarvoor in de wet is gesteld of met uw toestemming om deze langer dan wettelijk is voorgeschreven te bewaren.

Het kan zijn dat u voor het ontwerp van een herinrichting in uw straat, buurt of wijk gevraagd wordt naar uw mening en/of ideeën. Uw naam, telefoonnummer en/of emailadres worden alleen gebruikt om uw input, indien mogelijk, gebruikt wordt in het ontwerp. Ook hierbij geldt dat wij uw gegevens nooit langer bewaren dan het maximum dat daarvoor in de wet is gesteld of met uw toestemming om deze langer dan wettelijk is voorgeschreven te bewaren.

Datalek melden

Zijn er documenten met persoonsgegevens naar u verzonden over een andere persoon? Meld dit bij onze functionaris gegevensbescherming via FG@ibkw.nl

Vragen

Heeft u na het lezen van voorgaande informatie nog vragen over de uitoefening van uw rechten op grond van de verordening? Dan kunt u die ook stellen aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt binnen onze organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving. Stuur dan een mail naar FG@ibkw.nl