Wat wij doen

Samen met de gemeenten werken wij projectmatig. Onze projecten zijn hierbij verdeeld over 5 fases. Per fase spreken we via een vraagspecificatie af wat er van ons verwacht wordt. In onderstaand schema zijn de faseringen weergegeven met een aantal producten genoemd die IBKW kan leveren in de desbetreffende fase. 

Initiatieffase
 • Riooladvies
 • Advisering infra structurele condities
 • Budgetramingen
 • Overzichtstekeningen
Asset 2

Definitiefase
 • Investeringsramingen
 • Variantenstudies/ schetsontwerpen
 • Risico analyses
 • Opstellen projectgebonden programma van eisen
 • Uitzetten, begeleiden en toetsen van de civieltechnisch onderzoeken zoals milieukundige onderzoeken, grondwateronderzoek, etc.
 • Input leveren voor aanbestedingsstrategie
 • Landmeten
 • Opstellen rioleringsplannen
Asset 1

Ontwerpfase
 • Voorlopig Ontwerp
 • Begeleiden bewonersbijeenkomsten
Asset 3

Contractfase
 • Definitief Ontwerp
 • Bestekstekeningen
 • Bestek
 • Aanbestedingsleidraad
 • Gunningsadvies
 • Beoordelen plannen van aanpakken
 • Aanneemsomramingen
Asset 4

Realisatiefase
 • Toezicht op naleving bestek
 • Directie U.A.V.
 • Financiële afhandeling
 • Proces verbaal van oplevering
 • Revisie gegevens
 • Omgevingsmanagement
 • Projectmanagement
Asset 5

Samen adviseren wij u graag over ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

Contact
ván
en vóór
gemeente
Krimpenerwaard
gemeente
Krimpen aan den IJssel